Welkom!

We verheugen ons om te starten met de eerste fase van een Europese samenwerking dat trajecten naar herstel van problematisch druggebruik (illegale drugs) onderzoekt. De ‘Life in Recovery’ (‘Leven in Herstel’) enquête is opgesteld om het leven van personen die hun problematisch druggebruik hebben verminderd of gestopt te documenteren, en om na te gaan hoe het herstel van hun problematisch gebruik hun leven en dat van degenen rondom hen heeft veranderd. De enquête zal voornamelijk informatie verzamelen van mensen uit Engeland, Schotland, Nederland en België, maar we verwachten met deze enquête ook gegevens uit andere plaatsen te verzamelen. De enquête staat online, maar ook papieren versies kunnen worden opgevraagd en ingevuld.

In deze enquête en in andere publicaties gebruiken we de term ‘in herstel’ om een persoonlijk proces van verandering en het leiden van een bevredigend, hoopvol en betekenisvol leven te beschrijven. Dit is een vereenvoudigde manier om iemand te beschrijven die ooit een probleem had met drugs, maar sindsdien problematisch gebruik verminderd of gestopt heeft. Misschien beschouwt u uzelf niet als iemand ‘in herstel’, we vragen daarom in de enquête met welke term u dit voor uzelf omschrijft.

Wat is het doel van deze enquête?

U wordt uitgenodigd om een internationaal team van verslavings- en herstel-onderzoekers te helpen. We willen nagaan hoe ‘in herstel zijn’ het leven van personen die een probleem hadden met drugs, van hun dierbaren en van hun gemeenschap kan veranderen.

Voor wie is deze enquête?

Een minimumleeftijd van 18 jaar oud is vereist.

Iedereen die vindt dat ze ooit problemen met illegale drugs hebben gehad, wordt aangemoedigd deze enquête in te vullen. Hoewel er veel bekend is over de nadelen van problematisch druggebruik, weten we erg weinig over wat er gebeurt in iemands leven tijdens herstel. We willen uw ervaringen horen, ongeacht of u hulp heeft gezocht of niet en ongeacht of u zichzelf beschouwt als iemand ‘in herstel’. Als u andere personen kent die geïnteresseerd kunnen zijn om hun ervaringen te delen voor dit belangrijk project, stuurt u dan a.u.b. de link naar de enquête door en moedig hen aan deel te nemen.

Iedereen die zichzelf beschouwt als ‘in herstel’ of niet langer problematisch illegale drugs gebruikt VOOR TEN MINSTE DRIE MAANDEN wordt aangespoord de enquête in te vullen.

Wat gebeurt er als u deelneemt?

Deelname aan deze enquête gebeurt vrijwillig en anoniem. Het is aan u om te beslissen of u wilt deelnemen. Alle gegevens worden geanonimiseerd en niemand kan u en uw gegevens/antwoorden met elkaar linken. Een kopie van de hier verstrekte informatie is van u om zo het toestemmingsformulier bij te houden als u beslist om deel te nemen. U kunt op elk moment besluiten om de enquête te verlaten en om uw deelname stop te zetten zonder een reden op te geven of u kunt besluiten om een bepaalde vraag niet te beantwoorden.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Aan het eind van de enquête zal u gevraagd worden of u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de tweede en derde fase van het project, wat een meer gedetailleerd interview (vragenlijst) over uw hersteltraject omvat. Voor het voltooien van de tweede fase zullen kandidaten een vergoeding van € 10 ontvangen. Deze zal een maand na het voltooien van de online enquête plaatsvinden. De derde fase zal 12 maanden na fase 2 plaatsvinden en hiervoor zal een aanvullende vergoeding van € 15 betaald worden. Als u ervoor kiest om uw contactgegevens te geven, wees u er dan van bewust dat uw antwoorden op de enquête niet langer anoniem zullen zijn voor de onderzoeker. Het staat u vrij om op elk moment tijdens deze onderzoeksfases uw deelname te beëindigen.

Alle gegevens worden vertrouwelijk en veilig opgeslagen in overeenstemming met de GDPR 2018 (General Data Protection Regulation) (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd). We verzamelen uw IP-adres niet. Indien u met ons uw contactgegevens deelt, worden uw e-mailadres en enquêtegegevens afzonderlijk opgeslagen. Als u de enquête verlaat voordat deze is voltooid, worden uw gegevens niet opgeslagen.

Voor dit onderzoek is in Nederland toestemming gegeven door een Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) en in België door de Ethische Commissie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Binnen dit onderzoek wordt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens gewaarborgd middels hoge standaarden binnen de kaders van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het onderzoek is gestart in 2018 en duurt in totaal drie jaar. Meer informatie over hoe het onderzoek verloopt en de resultaten zullen op deze website worden gepubliceerd.

Wat zijn de risico’s?

Er zijn geen fysieke, sociale, economische of gerechtelijke risico’s verbonden aan deelname aan deze studie. Al uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Als u graag meer wil weten over drugsverslaving en geestelijke gezondheid, of als u ondersteuning wenst te krijgen, dan kunt u online hulp en informatie vinden van verschillende organisaties die zich hierin specialiseren:

België: www.druglijn.be en www.vad.be
Nederland: www.drugsinfo.nl/publiek

Jouw gegevens

De voordelen van deelname zijn dat u en wij als onderzoekers de mogelijkheid hebben om beleidsmakers en hulpverleners een nauwkeurig beeld te geven van hoe leven in herstel is op basis van uw ervaringen: wat uw herstel heeft ondersteund en wat uw vooruitgang heeft belemmerd. We willen mensen helpen obstakels te overwinnen die ze hebben ervaren door deze ervaringen onder de aandacht te brengen en te pleiten voor veranderingen waar nodig.

Alleen het onderzoeksteam heeft toegang tot uw gegevens. Geanonimiseerde gegevens worden gedeeld met de partners uit de betrokken landen (België, Engeland en Nederland) – die allemaal voldoen aan de GDPR 2018-voorschriften en kunnen worden gecontacteerd (zie Contact tabblad). De volledig geanonimiseerde gegevens zullen worden gebruikt in publicaties zoals rapporten, wetenschappelijke tijdschriften en presentaties tijdens conferenties. De gegevens worden zo lang mogelijk bewaard, maar niet meer dan vijf jaar na voltooiing van het project. Anonieme gegevens verzameld voor deze studie kunnen in de toekomst worden gebruikt in andere onderzoeken. Elke deelnemende universiteit is afzonderlijk verantwoordelijk voor alle verzamelde informatie.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen en vragen stellen over de studie.