Welkom!

We verheugen ons om te starten met de eerste fase van een Europese samenwerking dat trajecten naar herstel van problematisch druggebruik onderzoekt. De ‘Life in Recovery’ (‘Leven in Herstel’) enquête is opgesteld om het leven van personen die hun problematisch druggebruik hebben verminderd of gestopt te documenteren, en om na te gaan hoe het herstel van hun problematisch gebruik hun leven en dat van degenen rondom hen heeft veranderd. De enquête zal voornamelijk informatie verzamelen van mensen uit Engeland, Schotland, Nederland en België, maar we verwachten met deze enquête ook gegevens uit andere plaatsen te verzamelen. In deze enquête en in andere publicaties gebruiken we de term ‘in herstel’ om een persoonlijk proces van verandering en het leiden van een bevredigend, hoopvol en betekenisvol leven te beschrijven. Dit is een vereenvoudigde manier om iemand te beschrijven die ooit een probleem had met drugs, maar sindsdien problematisch gebruik verminderd of gestopt heeft. Misschien beschouwt u uzelf niet als iemand ‘in herstel’, we vragen daarom in de enquête welke term u denkt dat het best uw huidige toestand beschrijft.

Wat is het doel van deze enquête?

U wordt uitgenodigd om een internationaal team van verslavings- en herstel-onderzoekers te helpen. We willen nagaan hoe ‘in herstel zijn’ het leven van personen die een probleem hadden met drugs, van hun dierbaren en van hun gemeenschap kan veranderen.

Voor wie is deze enquête?

Minimum leeftijd 18 jaar.

Iedereen die vindt dat ze ooit problemen met drugs hebben gehad, wordt aangemoedigd deze enquête in te vullen. Hoewel er veel bekend is over de nadelen van problematisch drugsgebruik, weten we erg weinig over wat er gebeurt in iemands leven tijdens herstel. We willen uw ervaringen horen, ongeacht of u hulp heeft gezocht of niet en ongeacht of u zichzelf beschouwt als iemand ‘in herstel’; we zouden erg graag van u horen. Als u andere personen kent die geïnteresseerd kunnen zijn om hun ervaringen te delen voor dit belangrijk project, stuurt u dan a.u.b. de link naar de enquête door en moedig hen aan deel te nemen.

Iedereen die zichzelf beschouwt als ‘in herstel’ VOOR TEN MINSTE DRIE MAANDEN wordt aangespoord de enquête in te vullen.

Wat gebeurt er als u deelneemt?

Deelname aan deze enquête gebeurt vrijwillig en anoniem. U kan de enquête op elk moment beëindigen; onvolledige enquêtes zullen niet worden gebruikt. De enquête duurt ongeveer 20 minuten om in te vullen. Aan het eind van de enquête zal u gevraagd worden of u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de tweede en derde fase van het project, wat een meer gedetailleerd interview over uw hersteltraject omvat. Voor het voltooien van de tweede fase zullen kandidaten een vergoeding van € 10 ontvangen. Deze zal een maand na het voltooien van de online enquête plaatsvinden. De derde fase zal 12 maanden na fase 2 plaatsvinden en hiervoor zal een aanvullende vergoeding van € 15 betaald worden. Als u ervoor kiest om uw contactgegevens te geven, wees u er dan van bewust dat uw antwoorden op de enquête niet langer anoniem zullen zijn voor de onderzoeker. Het staat u vrij om op elk moment uw deelname te beëindigen.

Wat zijn de risico’s?

Er zijn geen fysieke, sociale, economische of gerechtelijke risico’s verbonden aan deelname aan deze studie. Al uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Als u graag meer wil weten over drugsverslaving en geestelijke gezondheid, of als u ondersteuning wenst te krijgen, dan kunt u online hulp en informatie vinden van verschillende organisaties die zich hierin specialiseren:

België: www.druglijn.be en www.vad.be
Nederland: www.drugsinfo.nl/publiek